Bestuur

Contact bestuur algemeen: bestuur@dantumadiel.christenunie.nl


Voorzitter

De heer (Henk) H. Minkes

A: Boskwei 7, 9067 DM Readtsjerk 
T: 058-2562964
@: henkminkes@kpnplanet.nl


Secretaris

Jelle Henk vd Pas (tijdelijk)


Penningmeester

De heer (Gerrit) G. Renes

T: 0511425423
@: gerrit.renes@hotmail.nl 


Algemene Bestuursleden

Mevrouw S.Kooistra (PR)