Bestuur

Contact bestuur algemeen: bestuur@dantumadiel.christenunie.nl


Voorzitter

Jelle Henk vd Pas (Damwald)


Secretaris

Jelle Henk vd Pas (Tijdelijk)


Penningmeester

Bouke Brouwer (De Westereen)


Algemene Bestuursleden

Hans Westra (De Westereen)

Popke Veenstra (Walterswald)