Openbare Ruimte

De ChristenUnie wil zich inzetten voor mobiliteit. Dat brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto). 

Wij willen voor de verkeersveiligheid

  • Dat de gemeente Dantumadiel in haar verkeersbeleid voorrang geeft aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen. 
  • Dat de gemeente actief meewerkt aan het realiseren van verkeerslessen en zij stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel.
  • Dat een goede registratie van ongevallen plaatsvindt, zodat de gevaarlijke plekken in beeld komen.