Kandidatenlijst

Verkiezingen Maart 2022

 1. Gerben Wiersma
 2. Thea Smit – De Vries 
 3. Jouke Feddema
 4. Alies de Vries – Kooistra
 5. Anna van der Weij – Kooistra
 6. Binnie Wielinga
 7. Jan de Jong
 8. Ritske Tulner 
 9. Albert Dantuma
 10. Simon Bouke Santema
 11. Klaas Sijtsma 
 12. Mark Nicolai
 13. Gerrit Visser                                                
 14. Jellie Visser – Rintjema
 15. Eelke Klaver
 16. Gerke Jilt Veenstra
 17. Menno Kooistra
 18. Hendrie Westra
 19. Rins Dijkman
 20. Klaas Zwarts
 21. Ytzen Wielstra
 22. Popke Veenstra
 23. Gerrit Renes
 24. Einte van der Meer
 25. Jelle Henk van der Pas
 26. Sape Hille de Vries