Inwoner & bestuur

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk.

De overheid moet er zijn als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Daarom is het goed dat zij op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.