Zorg & Welzijn

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde
Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is, dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.

De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden.

De ChristenUnie wil in Dantumadiel bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet.
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Dantumadiel moet daarom inzetten op gezinsvriendelijke dorpen. Dat betekent onder andere inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.