Nieuwe college van start: Verkenning

woensdag 22 augustus 2018 15:21

Het college en de raad van Dantumadiel is al weer een aantal weken van start. Naast allerlei trainingen en kennismakingsrondes wordt er volop gewerkt aan het formuleren van visie en doelstellingen voor de komende vier jaar. Het nieuwe college wil een nieuwe koers varen.

We willen af van het stoffige imago. Door de voortdurende herindelingsdiscussies afgelopen jaren is er te veel ingehouden en stilstaan is achteruitgang. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan een inhaalslag uitgifte bouwterreinen en onderhoud wegen. 

Dantumadiel is een mooie gemeente met prachtige natuur en levendige dorpen waar veel bedrijvigheid is. Er kan veel meer in Dantumadiel. Er zit veel kennis en kracht in onze samenleving wat veel meer ruimte verdiend. We doen de dingen in Dantumadiel samen en daarvoor is een bestuur nodig dat bereikbaar en benaderbaar is. Daarom worden er na de zomervakantie inloopspreekuren georganiseerd in de dorpen zodat inwoners aan kunnen schuiven bij het college. Ondernemers krijgen een belangrijke adviserende rol. Daarnaast worden er in het najaar bijeenkomsten in de dorpen georganiseerd. Een zogenaamde dorpenverkenning waarbij per dorp alle inwoners, bedrijven en verenigingen worden uitgenodigd.

Het college wil weten hoe jong en oud denkt over hun leefomgeving. Wat is er nodig voor het versterken van de leefbaarheid in de dorpen. Daarover willen we per dorp samen afspraken maken en dit vastleggen in een gezamenlijk document. Het college krijgt zelfs training in “luisteren” dus dat belooft heel wat. We kunnen natuurlijk niet alle wensen vervullen maar samen kunnen we meer bereiken. Verder kunnen ideeën en vragen natuurlijk altijd gemaild worden naar bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl. Reactie op dit artikel kan via gwiersma@dantumadiel.frl of appen naar 06 54 94 76 87.

Gerben Wiersma

Wethouder Dantumadiel

« Terug